قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

اين توافقنامه مابين شركت نوآوران فناوری اطلاعات امروز (سهامي خاص) كه در اين توافقنامه "آتناهاست" ناميده ميشود از يك طرف و شما (استفاده کننده خدمات، وكيل، نماينده و يا وارث) كه در اين توافقنامه "مشترك" ناميده ميشويد از طرف ديگر، تنظيم شده و از لحظه تائيد كه بعنوان امضاي الكترونيكي شما تلقي ميگردد معتبر و قابل اجراست.

اين توافقنامه محتوي سياستهاي شركت نوآوران فناوری اطلاعات امروز بوده و براي هر يك از محصولات و خدمات شركت اعمال ميشود.

اين توافقنامه شرايط و مقررات استفاده از خدمات و محصولات آتناهاست را تعيين نموده و تعهدات آتناهاست به مشترك و بالعكس تعهدات مشترك به آتناهاست را در رابطه با خدمات و محصولات مورد استفاده توسط مشترك تشريح مي كند. اين توافقنامه تكميل كننده تمامي پيشنهادات و توافقات و ارتباطات قبلي مي باشد.

1) توافقنامه و تغييرات

مشترك متعهد ميشود كه با تغييراتي كه ممكن است آتناهاست هر از چندگاهي در اين توافقنامه ايجاد كند موافقت نموده و محدوديتهايي را كه پس از اعمال اين تغييرات ايجاد مي شود رعايت نمايد. چنانچه خدمات و يا محصولات آتناهاست را تهيه نمايد، اين توافقنامه بايد به طور كامل و تا زماني كه از خدمات و محصولات استفاده مي كند و از مزاياي آن بهره مي برد، اجرا شود.


2) اطلاعات صحيح

مشترك موافقت مي نمايد تا اطلاعات مربوط به اسم و آدرس خود را بصورت صحيح در اختيار آتناهاست قرار دهد و در هنگام استفاده از خدمات با به روز نمودن اطلاعات خود (درصورت لزوم) هنگام استفاده از خدمات و محصولات آتناهاست اطلاعات صحيح در اختيار آتناهاست قرار دهد و آتناهاست براي برقراري هرگونه ارتباط با مشترك از اطلاعات ارائه شده توسط مشترك استفاده نمايد چنانچه اطلاعاتي كه ارائه ميدهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا آتناهاست شبهه مستدلي در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعت شما داشته باشد آتناهاست به صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع و حساب وي را مسدود نمايد.


3)عدم استفاده غير قانوني

مشترک موظف به رعايت کليه قوانين جمهوري اسلامي ايران و قوانين بين المللي است و مسئوليت حقوقي و قانوني ناشي از هر گونه استفاده غيرمجاز مشترک و کاربران وي بر عهده مشترک است و هيچگونه مسئوليتي از اين لحاظ متوجه آتناهاست نخواهد بود

مشترک تعهد مي نمايد در سرور اختصاصي موضوع قرارداد از انجام موارد ذيل پرهيز نمايد:

 • قرار دادن هرگونه برنامه و داده تحت پوشش قانون کپي رايت بدون مجوز
 • ذخيره سازی و انتشار موارد غيراخلاقی(پورنوگرافی) شامل متن، تصوير، صدا و فيلم
 • ذخيره سازی و انتشار موارد مغاير با قوانين جمهوری اسلامی ايران
 • استفاده غير مجاز از علائم تجاري ديگران
 • اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم يا کشور
 • انتشار اکاذيب عليه ديگران
 • کلاه برداري هاي اينترنتي و هرگونه عاملي که موجب فريب بازديدکنندگان شود
 • سايتهاي فعال در زمينه HYIP و يا داراي سيستم هرمي
 • ارسال ايميل های تبليغاتی و اسپم
 • هرگونه نفوذ غير مجاز به مراکز داده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش برای شکستن قفل رمز سيستمها.
 • هرگونه تلاش برای رخنه به مراکز اطلاع رسانی و اينترنتی برای از کار انداختن آنها.
 • ارتکاب جرائم مندرج در قانون تجارت الکترونيکی، قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزارهای رايانه ای و آيين نامه مربوطه، قانون مجازات جرايم نيروهای مسلح و ساير جرايم مرتبط با اينترنت.
 • انجام Voice Termination
 • هر گونه تلاش برای مهندسی اجتماعی و هر گونه عمليات phishing، scamming و spamming..

مسئوليت حقوقی و قانونی ناشی از تخلفات ذکر شده فوق بر عهده مشترک بوده و آتناهاست به محض مشاهده و اطلاع از آن، نسبت به قطع سرويس و فسخ يکجانبه قرارداد اقدام خواهد نمود و مبلغ قرارداد مسترد نخواهد شد.

 • مشترک حق واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از اين قرارداد را جزئاً و يا کلاً بغير ندارد مگر با توافق کتبي آتناهاست، در هر حال مسئوليت هر گونه استفاده غير قانوني و غير مجاز و يا ايجاد اختلال در شبکه مطابق بند فوق بعهده مشترک است.
 • آتناهاست اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه استفاده از خدمات و محصولات را بررسي نموده و به اختيار خود آنرا لغو نمايد.
 • آتناهاست مجاز است دسترسي مشترك به خدمات و محصولات را در هر زمان و به هر دليل بدون اطلاع قبلي قطع و يا مسدود نمايد.
 • چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات منجر به اقدام و يا تهديد قانوني عليه آتناهاست، شركتهاي وابسته و يا شركاء گردد، آتناهاست مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتيجه اين اقدامات به ادامه سرويس دهي به مشترك خود خاتمه دهد.
 • آتناهاست همه حسابهای کاربری را براي استفاده بيش از حد فضا و يا پهناي باند، مورد بررسي قرار مي دهد و در صورت مشاهده استفاده بيش از ميزان تعيين شده، بمنظور دريافت هزينه مازاد و يا قطع سرويس مشترك اقدام مي نمايد.

4) امنيت کد کاربری

مشترك متعهد مي گردد كه محرمانه بودن كلمه عبور و اطلاعات حساب خود را حفظ نمايد. مسئوليت تمامي عملياتي كه بوسيله حساب مشترك انجام گيرد به عهده خود مشترك است. چنانچه استفاده غيرمجاز و يا ناقض امنيت صورت بگيرد بايد سريعا به آتناهاست اطلاع داده شود. بديهي است آتناهاست هيچگونه مسئوليتي در قبال هرگونه ضرر و زيان كه بر اثر استفاده فرد ديگري از كلمه عبور و يا حساب مشترك با و يا بدون اطلاع مشترك انجام شده ندارد. مشترك ميبايست به دلايل امنيتي اطلاعات دسترسي به حساب خود را در جاي امن نگهداري نموده و در مورد عدم دسترسي ديگران به اطلاعات حساب، نام كاربري و كلمه عبور خود احتياط نمايد. بديهي است مسئوليت تمامي عملياتي كه از طريق حساب مشترك انجام مي گيرد، چه بوسيله خود مشترك و چه بوسيله جانشين و نماينده وي و يا افراد متفرقه و يا به هر طريق ديگر، به عهده مشترك ميباشد..

5)عدم ارسال هرزنامه

آتناهاست به محض مشاهده ارسال هرزنامه (spam) از يك حساب کاربری آن حساب را مسدود خواهد كرد و علاوه بر اين، مشترك متعهد به پرداخت كل مبلغ خسارت تعيين شده پس از برآورد خسارات وارد شده به آتناهاست ميباشد.


6)مالكيت معنوي

كليه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالكيت معنوي آتناهاست متعلق به آتناهاست است. مشترك موافقت مي كند كه هيچ سود يا امتيازي در اين مالكيت معنوي به وي منتقل نمي شود و متعهد مي شود كه هيچ گونه ادعا و درخواستي درباره سود خدمات و محصولات نخواهد كرد.


7) رفع مسئوليت

آتناهاست تحت هيچ شرايطي در برابر خسارات غيرمستقيم و اتفاقي(از قبيل از دست رفتن اطلاعات و ...)‌ مسئول نمي‌باشد، حتي اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتي (صريح يا ضمني)‌، نقض توافقنامه و رويه‌هاي جانبي آن بوده و يا عدم توانايي مشترك در استفاده از محصولات و يا خدمات آتناهاست و يا به هر علتي از دست رفتن اطلاعات و فايلها باشد. اگر چه آتناهاست احتمال چنين خسارتي را گوشزد كرده باشد، برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثني گردد كه در چنين شرايطي مسئوليت آتناهاست محدود به قانون مي‌گردد. مشترك موافقت مي‌كند كه در هيچ شرايطي حداكثر مسئوليت تقبل شده توسط آتناهاست در برابر خسارات احتمالي بيش از كل مقدار پرداختي شما به ازاي خدمات و محصولات مشخص خريداري شده نگردد.


8) عدم وجود ضمانت

آتناهاست هرگونه ضمانت صريح يا ضمني در فروش و غيره را نقض مي‌كند. محصولات و خدمات درست مطابق با آنچه هستند ارائه ميشوند. آتناهاست هيچگونه ضمانتي مبني بر اينكه محصولات و خدمات احتياجات مشترك را برآورده مي‌كنند ، سرويسها قطع نمي‌شوند، بدون خطا هستند و با معايب برطرف خواهند شد ارئه نمي‌دهد. آتناهاست هيچگونه ضمانتي در مورد صحت و دقت عملكرد محصولات و خدمات و نتايج استفاده از آنها ارائه نمي‌دهد.


9) قوانين حاكم،محل دادرسي ، عدم اجازه شكايت

مشترك موافقت مي‌نمايد كه محل دادرسي پرونده‌هاي مربوط به خدمات و محصولات ارائه شده توسط آتناهاست در دادگاه تهران و يا كميته مبارزه با جرائم رايانه اي واقع در تهران باشد. مشترك مجاز نخواهد بود در مسائلي كه در اين توافقنامه روش شده‌اند شكايتي به دادگاه ارائه دهد.


10) ابلاغ هاي قانوني

كليه ابلاغها و اعلانات آتناهاست (به‌جز موارد نقض توافقنامه) در وب‌سايت https://atenahost.ir اعلام خواهند شد. اخطارهاي مربوط به نقض قرارداد به پست الكترونيك و يا آدرس پستي مشترك ارسال مي‌شوند. اعلانات و ابلاغهاي مشترك به آتناهاست ميبايست به پست الكترونيك info@atenahost.ir و يا از طريق پست سفارشي به آدرس دفتر واقع در تهران، خيابان سهروردی شمالی، خيابان هويزه شرقی، پلاک 23 ارسال گردد.


11)وضعيت اضطراري

آتناهاست همه تلاش خود را براي پايدار نگه‌داشتن خدمات و محصولات انجام مي‌دهد با اين همه مشكلات تفكيكي خاص و ساير عوامل خارج از كنترل آتناهاست هر از چندگاهي ممكن است منجر به وقفه در سرويس‌دهي آتناهاست گردند. مشترك موافقت مي‌نمايد آتناهاست را براي نتايج اين وقفه‌ها مسئول نداند.

12) عدم بهره مندي شخص ثالث

هيچ قسمتي از اين قرارداد صريحا و يا ضمني به مفهوم اعطاي حقوق، مزايا و يا تعهدي به شخص ثالث نمي‌باشد، مگر مواردي كه در اين توافقنامه ذكر شده‌اند.